Szukaj

Odstąpienie od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

ADRESAT:

Zakład Produkcji Spożywczej "DOBOSZ" Daniel Dobosz,
ul. Kwiatkowskiego 3,
72-020 Trzebież

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, które przedmiotem są:

1) .............. – cena: ..............,
2) .............. – cena: ...............

DANE OBOWIĄZKOWE:

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: .............................................
Imię i nazwisko konsumenta: ................................................................
Adres konsumenta: .............................................................................

DANE DOBROWOLNE, KTÓRE UŁATWIĄ NAM KOMUNIKACJĘ:

Adres e-mail konsumenta: ......................................................................
Numer telefonu konsumenta: ...................................................................
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:
........................................................................................................


......................

data wypełnienia

......................

podpis (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Daniel Dobosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Spożywczej "DOBOSZ" Daniel Dobosz, ul. Kwiatkowskiego 3, 72-020 Trzebież, NIP: 851-273-13-66. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@dobosz.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj